Ogólne warunki

/Ogólne warunki
Ogólne warunki 2018-06-26T06:51:53+00:00

Informacja o ochronie danych osobowych

PRZEDSIĘBIORSTWO Nektar Natura d. o. o., email: info@nektarnatura.com, zarządza danymi osobowymi dla strony internetowej nektarnatura.com oraz wszystkich domen powiązanych z przedsiębiorstwem.

Nektar Natura zobowiązuje się, że będzie chronić przekazane dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (UODO-1) oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (ORODO). Wszystkie przekazane dane będą traktowane jako tajne i wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały przekazane.

Nektar Natura przetwarza i przechowuje dane osobowe klienta w celu, dla którego zostały one przez klienta przekazane: – do komunikacji z przedsiębiorstwem – rezerwacji usług – złożenia oferty – prenumeraty e-gazetki.

Przetwarzając pośrednio i bezpośrednio zgromadzone dane, zobowiązani jesteśmy stosować się do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, określających prawa, obowiązki, nadrzędne cele i środki, zapobiegające niekonstytucyjnej, bezprawnej i nieupoważnionej ingerencji w życie prywatne klienta bądź klientki, do której mogłoby dojść podczas przetwarzania danych osobowych.

Podstawę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych stanowi pozwolenie – formularz na stronie internetowej, do którego klient wprowadza dane, konieczne do komunikacji/ zamówienia.

Nektar Natura, w celu realizacji zamówienia bądź przygotowania oferty, przechowuje następujące kontaktowe dane osobowe (imię, nazwisko, email, telefon …).

Nektar Natura zobowiązuje się, że nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, jak również że nie będzie ich przenosić poza granice UE, EOG lub do międzynarodowych organizacji działających na tym obszarze, chyba że będzie to zgodne z obowiązującym ustawodawstwem i w przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie.

Aby zapewnić funkcjonalności niniejszej witryny internetowej, Nektar Natura korzysta z usług innych przedsiębiorstw i kontrahentów (dostawców usług IT), co oznacza, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszych wykonawców, goszczących nasze bazy danych i aplikacje do usług przetwarzania danych, wysyłania informacji, o które Państwo prosili, do zapewnienia dodatkowych usług wsparcia itd. Zewnętrznym oferentom usług będziemy tego rodzaju dane przekazywać bądź zaoferujemy do nich dostęp tylko w ograniczonym zakresie, wymaganym do realizacji określonego celu. Niniejszych danych nie będą mogli oni wykorzystywać do innych celów. Zewnętrzni wykonawcy usług Nektar Natura są na podstawie umowy zobowiązani do uszanowania Państwa chronionych danych osobowych.

W czasie zarządzania danymi osobowymi klient ma prawo wglądu, odpisu, kopiowania, uzupełnienia, poprawy, zablokowania i usunięcia danych osobowych z bazy danych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Klient niniejszych praw dochodzi za pośrednictwem poczty elektronicznej info@nektarnatura.com

Nektar Natura będzie chronić zebrane dane oraz zapobiegać ich nieupoważnionemu wykorzystywaniu. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie do osiągnięcia celu, dla którego użytkownik wyraził swoją zgodę. Nektar Natura zobowiązuje się, że zgromadzone dane osobowe będzie przechowywać jedynie tyle czasu, ile będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały one zebrane.

Po upływie czasu koniecznego do przetwarzania danych osobowych bądź na podstawie pisemnego odwołania zgody użytkownika (na email: info@nektarnatura.com) dane zostaną usunięte bądź zniszczone zostaną nośniki danych.

Użytkownicy mają prawo, aby w dowolnym momencie zażądać zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej email: info@nektarnatura.com. Dane zostaną usunięte w najkrótszym możliwym czasie.

Użytkownik ma możliwość złożenia skargi do Pełnomocnika informacyjnego RS.

Bezprawne wykorzystanie danych

Zobowiązujemy się, że będziemy chronili Państwa dane osobowe zgodnie z UODO-1 oraz ORODO. Jeśli doszłoby do bezprawnego wykorzystania danych, zostaną Państwo o tym powiadomieni w najkrótszym możliwym czasie na podany adres poczty elektronicznej, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia faktu bezprawnego wykorzystania danych.

Odpowiedzialność

Strona internetowa została stworzona i jest zarządzana z najwyższą dbałością i troską. Mimo tego, Nektar Natura nie może zagwarantować aktualności, dokładności lub prawidłowości wszystkich informacji zamieszczonych na stronie. Wszelkie informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ciasteczka (cookies)

Ciasteczka to niewielkie pliki z informacjami, które okresowo zostają zapisane na Państwa komputerze. O tym, że ciasteczka zostały przeniesione na Państwa komputer, nie otrzymują Państwo żadnego powiadomienia. Głównym celem ciasteczek jest, aby serwery internetowe rozpoznały Państwa komputer i wyszukiwarkę internetową, dostosowały zawartość witryny internetowej oraz zadbały o dostępność i szybkość przepływu informacji. Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie Państwu prawidłowych informacji, które Państwa interesują. Poprzez gromadzenie i zapamiętywanie informacji o Państwa dostępie do strony internetowej, dzięki ciasteczkom, możemy zapewnić lepszą stronę internetową i doświadczenia marketingowe. Ciasteczka nie oferują nam dostępu do komputera, a dane, które z ich pomocą gromadzimy, nie zawierają danych osobowych.

Nektar Natura zastrzega sobie prawo do zmiany swojej polityki prywatności w dowolnym momencie, zgodnie z własną oceną (niniejszy dokument).

 

Kamnik, 25.05.2018r.